Vägtrafik, pågående händelse

Väg 913 från Landa skola till Stockalid båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av förskola trafiken leds förbi platsen med tillfälliga trafiksignaler.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-11-03 kl. 10:05
Beräknas pågå till 2024-04-25 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-11-17 kl. 08:01
Källa:Trafik Göteborg