Vägtrafik, pågående händelse

Östra Lindomevägen vid Kungsbackavägen, i båda riktningar

Vägarbete · Bygge av cirkulationsplats i korsningen Östra Lindomevägen - Streteredsvägen för bättre trafiksäkerhet och framkomlighet. Trafiken styrs med tillfälliga trafikljus eller flaggvakter.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-11-06 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2024-04-30 kl. 16:30

Uppdaterad:2024-01-19 kl. 07:46
Källa:Mölndals stad