Gång- och cykeltrafik

Rymdtorget, Beläggning – Gång och/eller cykelbana

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2023-10-23 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-10-24 kl. 08:41
Källa:Göteborgs Stad