Vägtrafik, pågående händelse

E20 av-/påfart från Gamlestadsvägen/Stockholmsgatan (Cpl Ånäsmotet S) till E20 i Göteborg kommun

Vägarbete · Byggnation av bullerskydd. Påfarten mot Stockholm avstängd.

Tillfälliga begränsningar:
Omledning: Påfart östergående mot Stockholm stängs av och trafiken leds om via Gamlesdtadsvägen sen vidare mot Byfogdegatan och sedan mot von Utfallsgatan.

Giltig från 2023-02-01 kl. 21:00
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-11-20 kl. 05:52
Källa:Trafik Göteborg