Vägtrafik, pågående händelse

E6 Rollsbomotet till Rollsbomotet båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med ny cirkulationsplats. Påfart E6 södergående endast åtkomlig från Rollsbovägen nordlig körriktning.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2023-10-16 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-11-22 kl. 08:40
Källa:Trafik Göteborg