Vägtrafik, pågående händelse

Skolvägen i Ale kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Skolvägen stängs av, det finns en tillfällig väg upp till Skårdalsvägen. Arbetet kommer flytta på sig hela tiden, man startar vid Göteborgsvägen och går uppåt tills man når Skårdalsvägen.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2023-10-16 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-03-29 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-10-04 kl. 15:35
Källa:Ale kommun