Gång- och cykeltrafik

A Odhners Gata, Övrigt – ej schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2023-09-25 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-12-29 kl. 16:00

Uppdaterad:Igår kl. 11:52
Källa:Göteborgs Stad