Vägtrafik, kommande händelse

Vårviksvägen korta driftstopp Sprängning av berg i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Tillfälliga stopp i trafiken sker när sprängning av berg kommer utföras i sidoområdet intill Vårviksvägen, strax öster om Vårviksrondellen. Byggnation av ny gata och anslutning till Vårviksvägen.

Flaggvakter reglerar/stoppar biltrafiken samt även gående och cyklister under pågående sprängning.

Ca 1 minut vid varje sprängtillfälle.

Giltig från 2023-10-02 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2024-03-02 kl. 15:00

Uppdaterad:2023-09-19 kl. 15:31
Källa:Trollhättans stad