Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1599 från Litserhult till Björketorp V båda riktningarna

Vägarbete · Rasering av teleledning, luftledning.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-09-26 kl. 12:55
Beräknas pågå till 2023-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-26 kl. 12:56
Källa:Trafik Göteborg