Gång- och cykeltrafik

Sigtunagatan, Beläggning – Gång och/eller cykelbana

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2023-09-18 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-10-12 kl. 18:00

Uppdaterad:2023-09-25 kl. 10:26
Källa:Göteborgs Stad