Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2689 från Nyborg till Segerstad båda riktningarna

Vägarbete · Broinspektion. Arbetsfordon på vägbanan

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-09-18 kl. 11:11
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-21 kl. 09:22
Källa:Trafik Göteborg