Vägtrafik, pågående händelse

Dag Hammarskjöldsleden nära Tåsthultsvägen i Göteborg kommun

Vägarbete · Beläggning - Körbana. Linnéplatsen - Margretebergsmotet

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-09-11 kl. 22:00
Beräknas pågå till 2023-10-06 kl. 07:00

Uppdaterad:2023-09-18 kl. 09:16
Källa:Göteborgs Stad