Vägtrafik, pågående händelse

Dag Hammarskjöldsleden nära Högsboleden i Göteborg kommun

Vägarbete · Beläggning - Körbana. Marconimotet - Flatåsmotet

Giltig från 2023-09-11 kl. 22:00
Beräknas pågå till 2023-10-06 kl. 07:00

Uppdaterad:2023-09-18 kl. 09:15
Källa:Göteborgs Stad