Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2258 från St Berga till Länsgr. Västra Götalands/Värmlands län vid Århult båda riktningarna

Vägarbete · Avvattningsarbeten. Arbetsfordon på vägbanan dagtid

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2023-09-18 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-10-01 kl. 22:22
Källa:Trafik Göteborg