Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1859 från Rävike till Boarp båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med att förstärka vägen. Vägen är avstängd mellan vägen in till Ulvsered och korsningen väg 1858. Följ orange vägvisning.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2023-09-15 kl. 14:00
Beräknas pågå till 2023-10-06 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-21 kl. 09:26
Källa:Trafik Göteborg