Vägtrafik, pågående händelse

Väg 854 Ävjedal till Sällstorp båda riktningarna

Vägarbete · Broarbete. Arbetsfordon på vägbanan.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-09-14 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2023-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-26 kl. 15:17
Källa:Trafik Göteborg