Vägtrafik, pågående händelse

Väg 635 från Åled Ö till Sennan båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete. Trafikljusreglerad

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-09-14 kl. 07:40
Beräknas pågå till 2023-10-20 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-10-01 kl. 22:24
Källa:Trafik Göteborg