Vägtrafik, pågående händelse

Sandhemsvägen i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Asfaltering - Kantstensarbete utmed sträcka mellan Stamkullevägen och Ljungvägen.

Arbetet utförs i etapper utmed sträckan.

Gående kommer få framkomlighet.


Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-09-18 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-12 kl. 15:48
Källa:Trollhättans stad