Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2611.

Vägarbete · Arbete med ny gång- och cykelbana mellan Filsbäck och väg 44.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-09-12 kl. 08:17
Beräknas pågå till 2023-12-29 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-14 kl. 14:11
Källa:Trafik Göteborg