Vägtrafik, pågående händelse

E 6.21 på Lundbyleden vid Inlandsgatan, i riktning mot Torslanda.

Vägarbete · Trafik från Inlandsgatan får inte svänga vänster ut på Lundbyleden mot centrum.

Tillfälliga begränsningar:
Omledning: Trafiken från Inlandsgatan mot centrum leds om via Herkulesgatan till Lindholmsmotet.

Giltig från 2023-09-11 kl. 18:00
Beräknas pågå till 2024-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-11 kl. 18:02
Källa:Trafik Göteborg