Gång- och cykeltrafik

Sisjövägen, Beläggning – Gång och/eller cykelbana

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2023-09-11 kl. 06:00
Beräknas pågå till 2023-11-17 kl. 18:00

Uppdaterad:2023-09-01 kl. 07:19
Källa:Göteborgs Stad