Vägtrafik, pågående händelse

Vårviksvägen, Avstängd del i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Byggnation av gång- och cykelbana

Avstängt stråk mellan bensinstationen och korsningen med Björndalsvägen

Omledning sker utmed Vänersborgsvägen eller Björndalsvägen.


Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2023-09-18 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-10-01 kl. 23:00

Uppdaterad:2023-09-11 kl. 15:48
Källa:Trollhättans stad