Vägtrafik, pågående händelse

Väg 656 från Ryaberg V till Billan båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete. Arbetsfordon på vägbanan

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-09-08 kl. 06:35
Beräknas pågå till 2024-05-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-29 kl. 05:33
Källa:Trafik Göteborg