Gång- och cykeltrafik

Positivgatan, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2023-09-07 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-10-06 kl. 16:00

Uppdaterad:Igår kl. 09:51
Källa:Göteborgs Stad