Vägtrafik, pågående händelse

Väg 168 från Risby till Nordhem båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av ny gång- och cykelbana. Trafiken styrs med trafikljus.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2023-09-07 kl. 15:45
Beräknas pågå till 2024-05-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-28 kl. 08:07
Källa:Trafik Göteborg