Vägtrafik, pågående händelse

Väg 680 från Vägeryr till Groheds korsväg båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av serviceficka. Arbetsfordon på vägbanan.

Giltig från 2023-05-25 kl. 11:43
Beräknas pågå till 2025-08-31 kl. 23:59

Uppdaterad:2023-09-14 kl. 11:38
Källa:Trafik Göteborg