Vägtrafik, pågående händelse

Väg 523 Kastenhov till Kastenhov båda riktningarna

Vägarbete · Arbete på gång- och cykelbana.

Giltig från 2023-09-05 kl. 13:31
Beräknas pågå till 2023-10-27 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-27 kl. 12:50
Källa:Trafik Göteborg