Gång- och cykeltrafik

Stora Björn, Beläggning – Gång och/eller cykelbana

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2023-09-04 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-10-13 kl. 17:00

Uppdaterad:2023-09-20 kl. 08:21
Källa:Göteborgs Stad