Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2022 från Lilla Edetbron till Fuxerna båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete. Arbetsfordon finns på vägen.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2023-09-04 kl. 13:29
Beräknas pågå till 2023-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-29 kl. 05:31
Källa:Trafik Göteborg