Vägtrafik, pågående händelse

Väg 873 Färjeläge Malmön till Draget båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete. Följ orange vägledning

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Via Strandvägen och Tennisvägen.

Giltig från 2023-09-04 kl. 07:14
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-29 kl. 05:34
Källa:Trafik Göteborg