Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2974 Humlekärr till Prosterud båda riktningarna

Vägarbete · Reparationsarbeten på Torsöbron. Arbetsfordon på vägbanan.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-09-04 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-29 kl. 05:31
Källa:Trafik Göteborg