Vägtrafik, pågående händelse

Väg 162 Gullmarsgården till Gläborgsmotet båda riktningarna

Vägarbete · Röjningsarbete. Arbetsfordon på vägbanan

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-09-01 kl. 09:01
Beräknas pågå till 2025-08-31 kl. 23:59

Uppdaterad:2023-09-27 kl. 15:43
Källa:Trafik Göteborg