Gång- och cykeltrafik

Sisjövägen, FV-schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2023-08-28 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-10-27 kl. 22:00

Uppdaterad:2023-09-26 kl. 08:41
Källa:Göteborgs Stad