Vägtrafik, pågående händelse

Väg 585 Kraftverksbron N till L Tjärby, södra båda riktningarna

Vägarbete · Ombyggnation av hållplats. Trafiken styrs med trafikljus.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-08-28 kl. 12:13
Beräknas pågå till 2023-11-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-29 kl. 08:48
Källa:Trafik Göteborg