Vägtrafik, pågående händelse

E6 Lerbomotet till Cpl Södra Torpmotet båda riktningarna

Vägarbete · Broarbete. Överledning, ett körfält i vardera riktning på bron.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 70km/h

Giltig från 2023-08-28 kl. 11:21
Beräknas pågå till Imorgon kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-08 kl. 17:24
Källa:Trafik Göteborg