Vägtrafik, pågående händelse

Väg 180 Ebbared till Sandhult båda riktningarna

Vägarbete · Dikesarbete. Arbetsfordon på vägbanan. Pågår endast mellan 20:00-06:00.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-08-25 kl. 20:00
Beräknas pågå till 2023-10-15 kl. 16:00

Uppdaterad:Igår kl. 14:45
Källa:Trafik Göteborg