Vägtrafik, pågående händelse

E6.20 vid Järnbrottsmotet båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete. Skyddsfordon på vägbanan.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad

Giltig från 2023-08-24 kl. 11:05
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-13 kl. 19:23
Källa:Trafik Göteborg