Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2993 Torved till Midskog båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete. Arbetsfordon på vägbanan.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2023-08-21 kl. 06:01
Beräknas pågå till 2024-04-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-29 kl. 05:32
Källa:Trafik Göteborg