Vägtrafik, pågående händelse

Väg 900 från Cirkulationsplats Frillesås till Frillesås strand båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med vatten och avlopp. Trafiken regleras med trafiksignaler.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-08-17 kl. 13:16
Beräknas pågå till 2023-10-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-14 kl. 08:28
Källa:Trafik Göteborg