Vägtrafik, pågående händelse

Väg 934 Josberg till Cpl Fjärås båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av gång- och cykelbana samt ledningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2023-08-16 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2024-04-26 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-11 kl. 08:42
Källa:Trafik Göteborg