Vägtrafik, pågående händelse

Väg 934 från Josberg till Cirkulationsplats Fjärås båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av gång- och cykelbana. Tillfälliga trafikljus.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2023-08-16 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2024-04-26 kl. 16:00

Uppdaterad:2024-02-16 kl. 10:09
Källa:Trafik Göteborg