Vägtrafik, pågående händelse

Skattegårdsvägen mellan Önneredsvägen och Gråskärsgatan i Göteborg kommun

Vägarbete · Cirkulationsplats Skattegårdsvägen/Önneredsvägen - Arbetsområde information.

Giltig från 2023-06-05 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2024-05-31 kl. 18:00

Uppdaterad:2023-09-25 kl. 17:08
Källa:Göteborgs Stad