Vägtrafik, pågående händelse

Hjortmossegatan i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Justerat datum till 4 december. Vatten- och avlopparbete i området. Avstängd gata, mellan korsningen med Karlstorpsvägen och ca 100 meter norr om korsningen. Förslag på omledningsväg väg E 45 eller Lasarettsvägen och Drottninggatan. För gående och cyklister finns framkomlighet förbi arbetsplatsen. Mer information: https://www.trollhattanenergi.se/projekt/nu-uppdaterar-vi-vatten-och-avloppsledningarna-i-hjortmossen-och-sodra-centrum/

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2023-09-06 kl. 06:30
Beräknas pågå till 2023-12-04 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-11-08 kl. 13:13
Källa:Trollhättans stad