Vägtrafik, pågående händelse

Hjortmossegatan, del av sträcka avstängd i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Vatten- och avlopparbete i området.
Avstängd gata, mellan korsningen med Karlstorpsvägen och ca 100 meter norr om korsningen.

Förslag på omledningsväg väg E 45 eller Lasarettsvägen och Drottninggatan.

För gående och cyklister finns framkomlighet förbi arbetsplatsen.

Mer information:
https://www.trollhattanenergi.se/projekt/nu-uppdaterar-vi-vatten-och-avloppsledningarna-i-hjortmossen-och-sodra-centrum/


Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2023-09-06 kl. 06:30
Beräknas pågå till 2023-11-17 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-04 kl. 10:52
Källa:Trollhättans stad