Gång- och cykeltrafik

Korsvägen, Övrigt – ej schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, ingen omledning

Startar tidigast 2023-07-03 kl. 09:30
Beräknas pågå till 2023-10-31 kl. 14:30

Uppdaterad:2023-06-29 kl. 09:33
Källa:Göteborgs Stad