Vägtrafik, pågående händelse

E6 från Lerbomotet (94) till Cirkulationsplats Södra Torpmotet (96) båda riktningarna

Beläggningsarbete · Trafiken leds förbi arbetsplatsen.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-08-31 kl. 08:57
Beräknas pågå till 2023-11-30 kl. 23:59

Uppdaterad:Idag kl. 08:30
Källa:Trafik Göteborg