Vägtrafik, pågående händelse

E6.20 av-/påfart från E6.20, E45.1 (Tpl Rödastensmotet) till Svalörtsgatan (Tpl Kungsstensmotet) i Göteborg kommun

Vägarbete · Broarbete. Renovering av bron vid Kungstensmotet i anslutning till Trafikverkets vägnät samt omledning på Trafikverkets vägnät.

Giltig från 2023-07-03 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-12-15 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-08 kl. 17:27
Källa:Trafik Göteborg