Vägtrafik, pågående händelse

Väg 934 från Josberg till Cirkulationsplats Fjärås båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av gång- och cykelbana samt ledningsarbete. Trafiken regleras med trafikljus.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-06-28 kl. 08:12
Beräknas pågå till 2023-11-30 kl. 16:00

Uppdaterad:Igår kl. 08:58
Källa:Trafik Göteborg