Vägtrafik, pågående händelse

Väg 635 från Åled Ö till Sennan båda riktningarna

Vägarbete · Barriär för schaktarbete.Trafikljusreglerad

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-01-10 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2024-02-29 kl. 23:59

Uppdaterad:2023-10-01 kl. 22:28
Källa:Trafik Göteborg