Vägtrafik, pågående händelse

Väg 744 från Sollids fyr till Mollösund båda riktningarna

Vägarbete · Underhållsarbete. Trafiken regleras med trafikljus.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-06-12 kl. 08:59
Beräknas pågå till 2025-08-31 kl. 23:59

Uppdaterad:2023-09-27 kl. 15:50
Källa:Trafik Göteborg